Hör av dig till oss🧞

Har du några frågor? Finns det någon information som saknas eller önskar du att komma i kontakt med oss gör du det enklast här via vårt kontaktformulär.

Så här Går det till

Vanliga frågor

Hur bokar jag?

Du bokar genom att välja tjänst alt. via mail eller samtal med en konsulent. När bokningen är bekräftad och planerad hos oss kommer du att få en bekräftelse på email.

Kvalitetsgaranti

Vi använder oss av en 24 timmars garanti, vilket innebär att vi erbjuder oss att inom ett dygn åtgärda påvisade fel och brister. Bristerna ska vara i relation till vad som är överenskommet enligt checklista och vad som anses som praxis vid utförande av tjänsten.

Skattereduktion

Som privatperson kan du få skattereduktion för arbetskostnad vid reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad (rot) och för hushållsnära tjänster (rut). Avdraget kan vara högst 30 procent av arbetskostnaden för rotarbete och 50 procent för rutarbete. Det arbete som utförts och betalats för under året dras mot inkomstskatten samma år.
För mer information kring skattereduktion vänligen se Skatteverkets hemsida.

Kontaktperson

När du är en aktiv kund hos oss på Zimpelt så kommer du tilldelas en personlig konsulent, vilket innebär att du inte behöver ringa in på växeln. Ni kommer kunna sköta all dialog för att skapa fortsatt trygghet för dig som kund.

Avbokning / Ombokning

Som kund hör man av sig till sin personliga konsulent alt. mailar eller ringer in till oss för hantering av sitt ärende. Vad som gäller för avbokning och ombokning skiljer sig utifrån bokad tjänst, detta framgår alltid i bokningsbekräftelsen.

Utrustning

Zimpelt ansvarar för att ta med all nödvändig utrustning för utförande av tjänst. Om fallet skulle vara som så att du som kund ombeds tillhandahålla något på plats så framgår det tydligt på din bokningsbekräftelse. Detta skiljer sig beroende på vilka tjänster som har bokats.